NORDEN opnår resultat på USD 99 millioner i Q3 2023 og returnerer fortsat overskud til aktionærer 185/2023

02/11/2023

 I 3. kvartal 2023 opnåede NORDEN et resultat på USD 99 mio. (ca. DKK 700 mio.). For de første ni måneder af 2023 udgjorde resultatet USD 357 mio. (ca. DKK 2,5 mia.).

Frie pengestrømme før akkvisitioner og finansielle investeringer i 3. kvartal beløb sig til USD 109 mio. (ca. DKK 770 mio). For de første ni måneder af 2023 udgjorde frie pengestrømme før akkvisitioner og finansielle investeringer USD 305 mio. (ca. DKK 2,2 mia.).

Forrentningen af egenkapitalen (annualiseret) var 27% ved udgangen af 3. kvartal. og 35% for de første ni måneder af 2023.

Baseret på periodens resultat år-til-dato på USD 357 mio. samt en høj afdækning for resten af året, indsnævrer NORDEN spændet for det forventede årsresultat til USD 380-420 mio. (tidligere USD 360-420 mio.).

NORDEN CEO, Jan Rindbo, kommenterer:

”NORDEN genererede et resultat på USD 99 millioner i tredje kvartal på niveau med forventningerne, og med et fokus på at reducere risikoen gennem en høj afdækning af porteføljen. Starten på Integrationen af Projects & Parcelling har været succesfuld, med både kommercielle og omkostningssynergier realiseret i kvartalet, og samtidig har opkøbet bidraget med ny ekspertise til organisationen. I et marked præget af usikkerhed har NORDEN draget fordel af sin fleksible forretningsmodel, hvilket har bidraget til en forrentning af egenkapitalen på 27% og fortsat høj distribution af kapital til vores aktionærer gennem et udbytte på 10 kroner pr. aktie for tredje kvartal og et nyt aktietilbagekøbsprogram på USD 30 millioner.”

Bestyrelsen har vurderet selskabets kapitalstruktur og har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte jf. selskabets vedtægter § 16. Der vil blive udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 10 pr. aktie á DKK 1 svarende til i alt DKK 340.000.000 (ca. USD 50 mio.) som en del af NORDENs udbyttepolitik om at returnere minimum 50% af årets overskud.

Udbetaling sker via VP Securities på baggrund af de aktiebeholdninger, der er registreret i VP Securities den 6. november 2023 efter afslutning af handelen på Nasdaq Copenhagen. Aktier i NORDEN, der handles via Nasdaq Copenhagens systemer til og med handelsdagen 2. november 2023, vil således være handlet inklusive retten til det ekstraordinære udbytte. Aktier handlet via Nasdaq Copenhagens systemer fra og med handelsdagen 3. november 2023 vil være handlet eksklusive retten til det ekstraordinære udbytte. Udbyttet forventes at være til disposition på aktionærernes konti 7. november 2023.

I dag iværksætter NORDEN ligeledes et aktietilbagekøbsprogram på USD 30 mio. Se venligst detaljer i separat meddelelse.

Announcement no. 185/2023
Appendix no.1 185/2023
Appendix no.2 185/2023

Med venlig hilsen,
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Stig Frederiksen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 32 71 08 55, e-mail sfr@norden.com