Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 1/2022

03/01/2022

Den 4. november 2021 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4.
november 2021 senest til og med udgangen af februar 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 75 af 4.
november 2021 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263
mio.)

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2021, er der samlet købt 953.500
aktier for et samlet beløb på DKK 148.372.405.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.475.939 egne aktier, svarende til 6,32 %. Det
samlede antal aktier i NORDEN udgør 39.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 36.724.061
aktier

Selskabsmeddelelse nr. 1

Bilag