Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 92/2021

22/11/2021

Den 4. november 2021 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2021 senest til og med udgangen af februar 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 75 af 4. november 2021 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263 mio.).

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2021, er der samlet købt 251.000 aktier for et samlet beløb på DKK 40.296.095.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.776.439 egne aktier, svarende til 4,53%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 39.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.423.561 aktier.

Selskabsmeddelelse nr. 92

Bilag