Succesfuld placering af tre-årige obligationer

21/06/2021

Der henvises til selskabsmeddelelse dateret den 16. juni 2021 om fixed income investorkald pr. denne dato.

I dag har NORDEN placeret USD 100 mio. i senior usikrede obligationer med udløb 28. juni 2024. Obligationerne har en årlig rente på 3 mdr. LIBOR + 4,75%, med kvartalsvise rentebetalinger. Placeringen skete under en ramme på USD 150 mio., der tillader udstedelse af yderligere obligationer. 


Meddelelse nr. 70