Gennemførelse af kapitalnedsættelse 112/2022

05/05/2022

På den ordinære generalforsamling den 24. marts 2022 og den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2022 i Dampskibsselskabet NORDEN A/S vedtog generalforsamlingen at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.200.000 fra DKK 39.200.000 til DKK 37.000.000 ved annullering af egne aktier.

Kreditorernes frist for at anmelde krav til Selskabet er nu udløbet, uden at der er gjort indsigelser. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som følge af kapitalnedsættelsen er Selskabets vedtægter ændret for så vidt angår aktiekapitalens størrelse. De reviderede vedtægter kan findes på Selskabets hjemmeside.

Selskabets aktiekapital udgør herefter DKK 37.000.000.

Efter annulleringen af egne aktier udgør Selskabets beholdning af egne aktier 1.604.490 stk., svarende til 4,34%

Meddelelse nr. 112