1. kvartal 2021: NORDEN opbygger væsentlig værdi i 1. kvartal og opjusterer forventningerne til 2021

06/05/2021

NORDEN er godt positioneret til at kapitalisere på et historisk stærkt tørlastmarked gennem betydelige stigninger i flådeværdier og ved at have opbygget en stærk position for resten af 2021.

NORDEN har i 1. kvartal 2021 opnået et justeret resultat på USD -6 mio. (USD 29 mio.) og opjusterer forventningerne til det justerede resultat for helåret 2021 til USD 75-125 mio. på baggrund af en stærk præstation i Dry Operator, der forventes at resultere i en væsentligt forøget indtjening i resten af 2021. 

Som følge af et stærkt tørlastmarked er værdien af NORDENs skibsportefølje steget med USD 106 mio. i 1. første kvartal 2021.

CEO Jan Rindbo siger: “NORDEN opjusterer forventningerne til helåret til USD 75-125 mio. i forventning om væsentligt højere indtjening i Dry Operator fra 2. kvartal og frem. Resultatet i 1. kvartal skal ses i lyset af den betydelige stigning i værdien af NORDENs flåde samt den stærke position opbygget i Dry Operator i et kraftigt stigende tørlastmarked. Dette vil gavne indtjeningen væsentligt i resten af 2021”.

Asset Management: Ekstraordinær stigning i skibsværdier i tørlast
Asset Management – der håndterer den langsigtede eksponering af NORDENs ejede og leasede flåde gennem køb, salg og leasing af skibe – opnåede et justeret resultat på USD 2 mio. i 1. kvartal 2021 (1. kvartal 2020: USD 7 mio.) og så markedsværdien af den ejede og leasede flåde stige med USD 106 mio.  
Asset Management har i det seneste år gradvist øget eksponeringen mod tørlast, hvilket forretningsenheden nu kan kapitalisere på på baggrund af stærk vækst i skibspriserne i tørlast. Asset Management har lavet flere handler med skibe i 1. kvartal, herunder salg af et skib, som forretningsenheden har solgt og genereret profit på kun et par måneder efter køb af skibet. 

Dry Operator: Kraftigt stigende tørlastrater fordrede hurtig omstilling
Dry Operator opnåede et justeret resultat på USD 0 mio. i 1. kvartal 2021 (1. kvartal 2020: USD 4 mio.).

Dry Operator gik ind i kvartalet med en kort position (flere laster end skibe) i forventningen om et svagt 1. kvartal, men var hurtig til at opbygge en lang position (flere skibe end laster), da tørlastraterne fortsatte med at stige igennem hele kvartalet. Denne omstilling vil gavne indtjeningen væsentligt i 2. kvartal og frem. 

Dry Operator har fortsat med at øge aktiviteten og opererede i gennemsnit 322 skibe i kvartalet – en stigning på 31% i forhold til samme periode sidste år – og har i særdeleshed gjort brug af mulighederne indenfor kortsigtet positionering i markedet.  

Tanker Operator: Forberedelser til forventet bedring i 2. halvår
Tanker Operator opnåede et justeret resultat på USD -8 mio. i 1. kvartal  2021 (1. kvartal 2020: USD 18 mio.). 

Tankmarkedet var fortsat udfordret af lav global olieefterspørgsel på grund af COVID-19. Sammen med stigende bunkerpriser resulterede dette i historisk lave fragtrater i 1. kvartal. 

Tanker Operator kunne afbøde de værste konsekvenser af det svage spotmarked med høj afdækning i flåden. Derudover blev der genereret USD 3 mio. fra kommerciel drift af skibe i Norient Product Pool. 

Der er dog forventning om en bedring senere på året, når verdensøkonomien gradvist kommer sig efter COVID-19. Tanker Operator forbereder sig derfor til øget aktivitet og optimerer skibsporteføljen til 2. halvdel af 2021 og frem.

Telekonference og audiocast
NORDEN afholder i dag kl. 10:30 (CET) en telekonference og audiocast, hvor CEO Jan Rindbo og CFO Martin Badsted vil kommentere på kvartalsrapporten.

Deltagere kan se og lytte til live-præsentationen på audiocasten, mens deltagere i telekonferencen har mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationen. Audiocasten vil efterfølgende være tilgængelig på NORDENs hjemmeside. Den ledsagende præsentation vil være tilgængelig på NORDENs hjemmeside forud for telekonferencen og audiocasten.

Deltagere i telekonferencen skal ringe ind senest kl. 10:25 (CET).

Link til Audiocast: 
https://edge.media-server.com/mmc/p/gc4wuszb

Telefonnumre til telekonference:
Danske deltagere: 
(+45) 32720417

Internationale deltagere:
UK:  (+44) (0) 2071 928338
USA:  (+1) 6467413167

Bekræftelseskode:
8295474

Kontaktperson: 
Thomas France, Investor Communications Partner
+45 3315 0451

 

Meddelelse nr. 64

Relaterede dokumenter og investorfilm