Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 86/2021

15/11/2021

Den 4. november 2021 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2021 senest til og med udgangen af februar 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 75 af 4. november 2021 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263 mio.).Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2021, er der samlet købt 130.000 aktier for et samlet beløb på DKK 21.201.800.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.654.939 egne aktier, svarende til 4,22%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 39.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.545.061 aktier.

Selskabsmeddelelse nr. 86

Bilag