Afsluttende ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 54/2021

01/03/2021

Den 4. november 2020 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2020 senest til og med udgangen af februar 2021. Se selskabsmeddelelse nr. 87 af 4. november 2020 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 20 mio. (ca. DKK 126 mio.).

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2020, er der samlet købt 1.100.800 aktier for et samlet beløb på DKK 125.987.166, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 3.442.197 egne aktier (tallet er justeret for udnyttelse af købsoptioner på 18.070 aktier i forbindelse med selskabets incitamentsprogram i januar), svarende til 8,46 %. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 40.700.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.257.803 aktier.
 

Selskabsmeddelelse nr. 54

Bilag