NORDEN etablerer program for betingede aktier i 2023 18/2023

19/01/2023

I overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik har NORDEN besluttet at etablere et program for betingede aktier i 2023 i lighed med det, der var i 2022.

Det overordnede formål med programmet er at sikre fælles interesse med aktionærerne og belønne langvarig og dedikeret arbejdsindsats, der skønnes værdiskabende for NORDEN.

Betingede aktier vil blive tildelt vederlagsfrit og forblive betingede under en modningsperiode på 3 år. Programmet forventes dækket med egne aktier. Det samlede antal aktier, der tildeles under programmet, er 33.848, og den samlede værdi af aktieprogrammet er USD 1.962.053 (DKK 13.467.530) baseret på den gennemsnitlige handelskurs for NORDEN-aktien den 18. januar 2023, som var DKK 397,8826.

Betingede aktier vil blive tildelt Senior Management, en kernegruppe af ledere og specialister og visse andre medarbejdere, som efter modningsperioden vil modtage 1 NORDEN-aktie til en nominel værdi à DKK 1 for hver betingede aktie.

Beslutning om tildeling af betingede aktier træffes på årlig basis af bestyrelsen. Udover at være ansat i NORDEN på tildelingstidspunktet, er der ingen betingelser tilknyttet. Tildeling af betingede aktier et år er ikke ensbetydende med ret til at modtage betingede aktier i følgende år. Såfremt en medarbejder opsiger sin stilling i løbet af modningsperioden, bortfalder de betingede aktier.

Selskabsmeddelelse nr. 18