Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 75/2020

19/10/2020

Den 19. august 2020 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 19. august 2020 senest til og med udgangen af oktober 2020. Se selskabsmeddelelse nr. 21 af 19. august 2020 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 10 mio. (ca. DKK 63 mio.).

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 19. august 2020, er der samlet købt 500.000 aktier for et samlet beløb på DKK 48.696.976.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.209.367 egne aktier, svarende til 5,43%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 40.700.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 38.490.633 aktier.


Selskabsmeddelelse nr. 75