Aktietransaktioner - ledende medarbejdere nr. 2/2017

08/03/2017

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn: Jan Rindbo
Transaktion: Tildeling af aktieoptioner

 

Aktietransaktionsmeddelelse nr. 2