Aktietransaktioner - ledende medarbejdere nr. 1/2017

30/01/2017

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn: Erling Højsgaard
Transaktion: Køb af aktier
Antal stk.: 4,700

 

Aktietransaktionsmeddelelse nr. 1