Aktietransaktioner - ledende medarbejdere 9/2020

04/03/2020

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ aktier.

Navn:

 

Jan Rindbo

Årsag:

 

Rapporteringspligtig, Adm. Direktør

Udsteder:

 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Fondskode:

 

DK0010269844

Betegnelse:

 

Aktier

Transaktion:

 

Køb af aktier

Handelsdato:

 

4. marts 2020

Marked:

 

Nasdaq Copenhagen

Antal stk.:

 

12.000

Kursværdi i DKK:

 

1.014.700

Aktiebeholdning efter transaktion

 

30.057

 

Selskabsmeddelelse nr. 9