Aktietransaktioner - ledende medarbejdere nr. 3/2017

08/03/2017

I henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug skal NORDEN indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Rederiets aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn: Martin Badsted
Transaktion: Tildeling af aktieoptioner

 

Aktietransaktionsmeddelelse nr. 3