Kadet Sommer 2021 - Maskinmester

NORDEN SYNERGY Ship Management A/S (NSSM) står for rekruttering og ansættelse af danske officerer og kadetter på NORDENs tankskibe.

Kadetprogrammet byder på en intensiv uddannelse med skift mellem teori på den valgte uddannelsesinstitution og praksis og i maskinrummet om bord. Herefter ligger verden åben.

- En maritim lederuddannelse

- Teori på land (SU) - praktik til søs (løn efter overenskomst)

Maskinmesteruddannelsen udbydes på SIMAC og på maskinmesterskolerne rundt om i landet. Det er dog et krav, at du vælger STCW-linien, således du får de relevante kurser for en sejlende praktik. Forhør dig hos skolernes studievejledning for nærmere information om studieforløb mv.

NSSM tilbyder både praktik i forbindelse med værkstedsskole og bachelorpraktik.

Uddannelsen er SU-berettiget. I praktikperioderne til søs aflønnes efter overenskomst indgået med de faglige organisationer.

NB! Upload af dokumenter

Når du ansøger, beder vi dig uploade en kopi af følgende:

- Foto

- Pas

- Adgangsgivende eksamensbevis

- Ren straffeattest

- Evt. Sundhedsbevis (fra søfartslæge)

- Evt. Søfartsbog (Søfartsstyrelsen)