Kadet Sommer 2021 - Navigatør

NORDEN SYNERGY Ship Management A/S (NSSM) står for rekruttering og ansættelse af danske officerer og kadetter på NORDENs tankskibe.

Kadetprogrammet byder på en intensiv uddannelse med skift mellem teori på den valgte uddannelsesinstitution og praksis på broen. Herefter ligger verden åben.

- En maritim lederuddannelse

- Teori på land (SU) - praktik til søs (løn efter overenskomst)

Skibsføreruddannelsen

Uddannelsen til skibsfører udbydes på Martec, SIMAC og Marstal Navigationsskole. Forhør dig hos skolernes studievejledning for nærmere information om studieforløb mv.

NSSM tilbyder uddannelsesaftale til studerende for at opnå den nødvendige sejltid til vagtgående papirer.

Uddannelsen er SU-berettiget. I praktikperioderne til søs aflønnes efter overenskomst indgået med de faglige organisationer.

NB! Upload af dokumenter

Når du ansøger, beder vi dig uploade en kopi af følgende:

- Foto

- Pas

- Adgangsgivende eksamensbevis

- Ren straffeattest

- Evt. Sundhedsbevis (fra søfartslæge)

- Evt. Søfartsbog (Søfartsstyrelsen)