Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 98/2021

29/11/2021

Den 4. november 2021 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2021 senest til og med udgangen af februar 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 75 af 4. november 2021 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2021, er der samlet købt 385.500 aktier for et samlet beløb på DKK 60.493.355.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.910.439 egne aktier, svarende til 4,87%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 39.200.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.289.561 aktier.

Selskabsmeddelelse nr. 98

Bilag